Proposta di matrimonio a sorpresa a Vienna

Vanessa and Alessandro from Italy
___
Photos © Elena Azzalini Photography, Vienna